Prace w zakresie geodezji i kartografii na obiektach:

Budowa elektroenergetycznej napowietrznej linii 400 kV
relacji Świebodzice - Wrocław”
Przebudowa linii 110 kV Hermanowice – Czechnica–Klecina
Modernizacja dwutorowej linii napowietrznej 110 kV relacji
Pawłowice – Brennik
Budowa stacji 400/110 kV Siedlce Ujrzanów
Rozbudowa stacji SE Płock
Zbiornik Przeciwpowodziowy Szalejów Górny
Projekty rozgraniczenia linii brzegu: zbiornik Sudety w Bielawie
oraz rzeki i potoki Dolnego Śląska
Kopalnie granitu w Kostrzy

Jak do nas trafić?

ul. Kopernika 34, 58-100 Świdnicaul. Brzozowa 66, 58-150 Strzegom

mapa